Påmeldte lag:
Approved teams:
Hiawatha (Hamningberg)

Lag som venter på godkjenning:
Teams waiting for approval:
Små Rasmus Etterkommere (Vardø)

Betaling må være registrert for at laget skal kunne godkjennes.
Payment must be registered in order for the team to be approved.